• 1

061 140 222 | ivfbih@gmail.com

  IZ NAŠE PALETE USLUGA POSEBNO IZDVAJAMO
 

Tim Ginekološke klinike „Dr. Balić“ Tuzla u sastavu: prof.dr.Devleta Balić, direktorica Klinike, prof. dr. Adem Balić, načelnik, te embriolozi dr.sci. Mojca Čižek Sajko i Mr. sci. Džanan Osmanović, učestvovali su na Kongresu Evropskog udruženja za humanu reprodukciju - ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), koji je organiziran od drugog do petog jula u Ženevi.

Na Kongresu je bilo riječi o svim savremenim dostignućima iz polja reproduktivne medicine i embriologije na kojem su vrhunski stručnajci iz ovih oblasti imali priliku razmjeniti  iskustva sa kolegama koji se bave liječenjem neplodnosti.

Prema riječima profesora Adema Balića, seminari i edukacije ovog tipa jako su važni i korisni  jer su oni mjesto  okupljanja uspješnih ginekologa i embriologa iz cijelog svijeta koji se bave vantjelesnom oplodnjom uz primjenu najsavremenijih medicinskih inovacija i tehnologija. 

"Kao Klinka koja se deset punih godina bavi IVF postupkom, sa svojim timom često posjećujemo edukacije ovog tipa. Kako se mi ginekolozi kontinuirano educiramo o svim inovacijama na polju ginekologije, tako nam je jako važno da su naši embiolozi informirani o svim dostignućima iz oblasti embriologije kako bi naša laboratorija bila u skladu sa evropskim standardima", kazao je dr. Balić.