061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Kako smo se razvijali

Ginekološka ordinacija "Dr Balić" je počela sa radom 8. marta 1996. godine sa sjedištem u prostorijama Doma zdravlja u Kladnju. Dvije godine kasnije ordinacija se seli u Tuzlu, u prizemlje iznajmljene kuće u ulici Kristijana Krekovića (Sokačić na Slatini).

  • 2001. godine Ordinacija se seli u vlastiti, savremeno opremljen poslovni prostor, površine oko 100m², u ulici Kojšino 25, koji čine dvije kompletno opremljene ginekološke ordinacije, laboratorija i prateće prostorije.
  • 2007. godine prostor je ponovo preuređen i proširen za novih 150m² u kojem je smješten Odjel za humanu reprodukciju koji je uređen i opremljen po strogim preporukama Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE) što je omogućilo preregistraciju u privatnu zdravstvenu ustanovu specijalizivanu za sve vidove asistirane humane reprodukcije čime su stečeni uslovi da postane partner fondovima zdravstvenog osiguranja. Naziv je promijenjen u IVF centar" Dr Balić".

Logo Centra je crtež majke sa djetetom u tušu a koji je za naslovnu stranu Trudničke knjižice nacrtao dipl. arhitekta Edin Jahić još 1994. god.

Ustanova je dobila ime po prezimenu njenih osnivača i vlasnika, bračnom paru Devleti i Ademu, oboje poznati kao "Dr Balić". Oboje su specijalisti ginekologije i akušerstva, doktori medicinskih nauka i univerzitetski nastavnici (profesori ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu i Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Tuzli) koji obavljaju sve usluge koje se u Centru izvode.

Prof. dr. Devleta Balić je subspecijalista humane reprodukcije i reproduktivne hirurgije a prof. dr. Adem Balić je subspecijalista fetalne medicine i obstetricije.

Član tima je i doc. dr. Azur Tulumović, specijalista ginekologije i akušerstva, koji osim standardnih ginekoloških procedura radi i laparoskopske i histeroskopske operacije.

Citološku dijagnostiku obavljaju prim dr. Vesna Stilinović i prof. dr. Mahira Jahić

Postupci vantjelesne oplodnje se rade uz stručnu pomoć senior embriologa dr. sci. Mojce Čižek-Sajko i kliničkog embriologa mr. sci. Džanana Osmanovića.

Nekad i sad

1996

2001

2016