061 140 222 | ivfbih@gmail.com

  Zašto Dr Balić?  
 1. Centar vode i njemu rade ginekolozi (subspecijalisti univerzitetski profesori) sa više od 25 godina iskustva; Devleta i Adem Balić koji su osnivači i vlasnici Centra, rođeni u BiH gdje cijelo vrijeme žive i rade
 2. Svi zaposleni osim senior embriologa Mojce Čižek-Sajko žive i rade u Tuzli sa stalnim zaposlenjem u Centru
 3. Tim koji koji vodi Centar već 10 godina je u istom sastavu
 4. Kontinuitet u radu: 20 godina Centra a 10 godina uspješnog rada na postupcima asisitrane humane reprodukcije
 5. Sve djelatnosti vezane za postupak vantjelesne oplodnje se rade u Centru uključujići i hormonske pretrage i histeroskopske operacije
 6. IVF laboratorij je opremljen sa tri inkubatora, od kojih jedan sa sniženim pritiskom kisika, sa mikromanipulatorom, sa laminarnom komorom i grejnom pločom, sa embrioskopom Primo vision, te opremom za vitrifikaciju –zamrzavanje embrija
 7. IVF laboratorij vodi embriolog sa dugogodišnjim iskustvom stečenim u IVF centru u Mariboru sa cerifikatom ESHRE (evropsko udruženje za reproduktivnu medicinu) za zvanjem senior embriolog
 8. Radimo kultivaciju do blastociste, embriotransfer jednog embriona, te koristimo embrioglu kod embriotransfera, nadzor razvoja embrija u inkubatoru sa embrioskopom i to sve ulazi u cijenu postupka
 9. Punkcije folikula radimo isključivo u opštoj anesteziji i to pod kontrolom 4D ultrazvuka GE Voluson expert E-8
 10. Kontiutet u radu i transparentnost rezultata (naše bebe imaju datum i mjesto rođenja a ne samo broj)
 11. Osim vantjelesne oplodnje mi radimo i sve druge metode liječenja neplodnosti počev od endokrinoloških poremećaja, preko hiruških korekcija materišta do liječenja neginekoloških uzroka neplodnosti (hipotireoza, inzulinska rezistencija, trombofilija i sl.)
 12. Pristupačne i transparentne cijene svih elelemenata postupka
 13. Imamo veliki broj iznešenih visokorizičnih trudnoća nakon višegodišnje neplodnosti, nakon više spontanih pobačaja, prijevremnih porođaja ili čak mrtvorođenosti
 14. Imamo veliki broj trudnoća nakon stimulacija ovulacija, regulacije neginekoloških i ginekoloških uzroka neplodnosti, nakon inseminacija, te histeroskopskih operacija
 15. Vršimo nadzor i praćenje trudnoća nakon uspješnih postupaka liječenja bračne neplodnosti
 16. Radimo ultrazvučni fetalni skrining na hromozomske anomalije, te druge anomalije ploda sa 4D ultrazvukom preko 10 godina
 17. Vodeći smo tim za 4D ultrazvuk u širem regionu