061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Kompletan program ispitivanja i liječenja bračne neplodnosti

 • Upute za prvi dolazak
 • Podaci za prvi intervju

UPUTE za prvi dolazak u vezi bračne neplodnosti

U svrhu što kraćeg traganja za uzrokom neplodnosti potrebne su određene kliničke i laboratorijske pretrage, te vam preporučujemo način i vrijeme kako da ih obavite i tako značajno skratite vrijeme ispitivanja a time i početak liječenja.

Preporučujemo da uradite hormonske pretrage prema niže navedenim uputama, te PA-PA test i da s tim nalazima ali i svim ostalim koje imate dođete u naš Centar gdje će se izvršiti analiza kompletne medicinske dokumentacije (i stare i nove), te razgovor o svim okolnostima vezanim za dijagnostiku i liječenje neplodnosti.

U okviru te posjete uradićemo klasični ginekološki, te vaginalni ultrazvučni pregled (2D, 3D/4D i kolor dopler) na ultrazvučnom aparatu GE VOLUSON E-8 EXPERT i analizu sjemena supruga (spermogram). Naša preporuka je da suprug da sjeme prije dogovorenog termina tako da završenu analizu imamo za vaš posjet. Osim toga, pregled žene je poželjno (ali nije obavezno) da se radi u vrijeme između 6. i 13. dana ciklusa.

Spisak potrebnih nalaza za dijagnostiku neplodnosti kod žene:

 • PA-PA test
 • Krvna grupa i Rh faktor

Laboratoriske analize

 • KS, SE, urin, ŠUK, urea, kreatinin, holesterol
 • Inzulinemija i OGTT

Mikrobiološke analize

 • Urinokultura na BG i ABG
 • Brisevi grlića i vagine na BG i ABG

Hormonske pretrage

 • FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, testosterone

(urađeni u vrijeme menzesa -2. do 5. dan)

 • TSH,T3, T4

Imunološka i genetska ispitivanja

 • TORCH
 • Antikardiolipinska antitijela ACA)
 • Antifosfolipidna anitijela
 • Test 4 gena na trombofiliju

Serološka ispitivanja (za oboje)

 • HbsAg,
 • HCV-Ab
 • HIV
 • VDRL

Napomena: moguće je i da se pregled obavi i pred kraj menzesa, te da se u tom slučaju hormonske analize mogu urade u našem Centru.

 

Ukoliko želite preuzeti ovaj dokument u PDF formatu molimo Vas kliknite ovdje...