061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Priprema za sHSG

sHSG

SONOHISTEROSALPINGOGRAFIJA

To je usavršena metoda ispitivanja prohodnosti jajovoda pomoću 4D ultrazvučnog aparata koji omogućuje ne samo prikaz prolaska tečnosti kroz jajovode i njeno skupljanje u prostoru iza materice nego i prikaz materične šupljine i eventualnih nepravilnosti u njoj. U okviru ove pretrage izvrši se i pregled strukure i prokrvljenosti materičnog zida i jajnika što je u nekim situacijama važno kod ispitivanja uzroka nepldnosti.

Tehnika izvođenja zahvata

Prije samog zahvata uradi se ultrazvučni pregled materišta, jajovoda i ovarija (3D, 4D i kolor dopler) pri čemu se posebno vodi računa o izgledu materične šupljine i unutrašnjeg ušća jajovoda, te o cirkulaciji u miometriju,endometriju i maloj zdjelici.

Nakon preoperativne pripreme koja podrazumijeva čišćenje vagine i grlića dezinfekcionim sredstvom zubčastim kliještima se hvata grlić što žena osjeaća kao ubod igle a potom neprijatan osjećaj vučenja. Potom se vrši ulazak u materište sa uterinom sondom da bi se odredio položaj materice i kanal grlića učinio prohodnim. Potom se u materište ubacuje Foleyev kateter koji se tu fiksira insuflacijom balončića što se takođe osjeća kao bol sličan onom u vrijeme bolne menstruacije. Na taj način je izvršena priprema za početak glavnog dijela zahvata injiciranja kontrasnog sredstva koje predstavlja otopinu mikromjehurića koji omogućuju da se ultrazvukom vidi njegovo kretanje kroz matericu i jajovode.

Prolazak instiliranog kontrasta se prati transvaginalnim ultrazvukom prvo u materištu a potom na jednom od jajovoda. Mogućnosti ultrazvučnog aparata su takve da se sve to može snimiti na hard disk a potom na CD. Instiliranje kontrasta može biti bolno, te je obično povezano sa manjim ili većim preprekama u jajovodu. Kad je vizualizacija prolaska kontrasta na jednoj strani završena i snimljena prelazi se na drugu stranu. Po završetku se obrati pažnja na skupljanje tečnosti u prostoru iza materice, te u okolini jajovoda.

Nakon pregleda uobičajeno je da se leži još pola sata, te onda može slobodno ići a eventualna bolnost slična onoj u vrijeme bolnog dana menzesa prestaje za dan-dva.

S obzirom da ova dijagnostička procedura može biti i terapijska (jer kontrasni medij na izvjestan način „pročisti“ jajovode) sonoHSG se radi isključivo u I fazi ciklusa, tj. prije plodnog perioda (obično do 12. dana ciklusa).

S obzirom da ispitivanje prolaznosti jajovoda podrazumijeva unošenje kontrasta kroz matericu preko jajovoda do trbušne šupljine potrebno je obezbijediti uslove koji će ovu dijagnostičku pretragu učiniti maksimalno bezbjednom a to su:

1. uredan kolposkopski nalaz (star najviše 12 mjeseci)
2. uredni brisevi grlića i vagine na anaerobe i aerobe
3. uredni nalazi SE i L (da nisu stariji od 15 dana )

Da bi se ova intervencija uradila u optimalno vrijeme potrebno je da nas kontaktirate čim dobijete menstruaciju kako bi dobili instrukcije za dalje postupke, te da bi se planirao datum i vrijeme izvođenja zahvata.