061 140 222 | ivfbih@gmail.com

Priprema za ultrazvučni pregled

Da ostvarili naš zajednički cilj –kvalitetan ultrazvučni pregled preporučujemo vam slijedeće:

- da ponesete nalaze od ranijih ultrazvučnih pregleda, te eventualne otpusnice iz bolnice
- dva sata prije pregleda da ništa ne pijete i ne jedete (jer tečnost u crijevima pravi teškoće pri pregledu,
- neposredno pred pregled da se izmokrite jer pun mokraćni mjehur potiskuje matericu i jajnike te smanjuje kvalitet pregleda

O pojedinim pretragama

Crnobijeli ultrazvučni pregled (2D dvodimenzionalni)

Transvaginalni ultrazvučni pregled materice i jajnika se obavlja kroz vaginu specijalnom vaginalnom sondom dužine 12cm a debljine 1,5-2cm. Za ovaj pregled, koji inače nije bolan treba da se pripremite kao i za ginekološki pregled tj. da se izmokrite i da u kabini skinete donji veš. Za zaštitu od prenošenja infekcije za svaki pregled se koristi kondom. Pregled obično traje 5-15 minuta, nije bolan možda malo neprijatan. Naovaj način se vrši pregled skoro svih žena i trudnica u prvih 14 nedelja trudnoće.

Pregled ultrazvukom se može obavljati i preko stomaka i tad govorimo o tzv. transabdominalnom pregledu. On se vrši kod žena koje nisu imale odnose. Za takav pregled potreban je pun mokraćni mjehur. Drugim riječima, žena treba da popije 1,5-2l tečnosti dva sata prije termina kad je zakazan pregled. Važno je istaći da uzimanje tečnosti nakon toga tj. pred sam pregled nema nikakve koristi nego čak i štete jer crijeva prepunjena tečnošću smanjuju kvalitet pregleda. Ova vrsta pregleda se primjenjuje kod trudnica drugom i trećem tromjesečju. Za te preglede nije potrebno uzimanje tečnosti i pun mokraćni mjehur jer plodova voda u materici omogućava vidljivost ploda. Naprotiv, za ovaj pregled je potrebno isprazniti mokraćni mjehur.

Kolor dopler ultrazvuk (CD= Color Dopler)

Ovaj ultrazvučni pregled podrazumijeva pregled krvnih sudova tj. otpora i brzine protoka u njima. S obzirom da kretanje tečnosti u krvnim sudovima vidi u boji neki nazivaju ovaj pregled i ULTRAZVUK U BOJI. S obzirom da je traženje i mjerenje protoka u nekim krvnim sudovima otežano nekad ovi pregledi traju duže, i do 30 minuta. Pregled se može obavljati vaginalnim putem ili preko stomaka kao i kod crno-bijelog ultrazvuka šro zavisi od indikacije.

3D/4D ultrazvuk

Ova vrsta ultrazvučnog pregleda omogućava vizualizaciju promatranih struktura u tri dimenzije. Ako se radi live 3D-u to znači da imamo trenutni trodimenzionalni prikaz promatrane strukture koji dalje možemo detaljno analizirati iz više uglova i sa svih strana. 4D (četverodimenzionalni ultrazvučni pregled) predstavlja trodimenzionalni prikaz promatranih struktura sa slikom u živo, te se zbog toga govori o tzv. četvrtoj dimenziji. Ovi pregled traje duže (i do sat vremena) a može se obavljati vaginalnim putem ili preko stomaka. Ova tehnika omogućuje ne samo pregled površnih struktura nego i unutrašnjih organa daaleko bolje nego i jedna druga tehnika, te može prikazati i krvne sudove u prostoru (3D kolor dopler) koji je nekim stanjima od neobične važnosti.